stux / Pixabay

Otázka financí se stává předmětem diskuze v mnoha rodinách i partnerských soužitích. Diskutuje se nad tím, jestli si finance půjčit či nikoliv. Když, už se konečně najde nějaké řešení a padne rozhodnutí, tak se vynoří otázky další. Převážně se jedná o otázky typu, zvládneme splácet, co budeme dělat, když ztratíme zaměstnání? Všechny tyto otázky mají i své řešení.

Co jsou to půjčky?

Ještě před tím, než si vezmete finanční závazek, bylo by vhodné zvážit všechna pro a proti. Rozhodně si zjistěte, alespoň základní informace o tom, co jsou to finanční závazky. Velice vhodné a žádoucí je zjistit si i informace o společnosti, u které si chcete tento závazek vytvořit. Tímto krokem předejdete případným nedorozuměním a problémům.

Půjčky slouží jako pomoc hlavně v situacích, kdy si potřebujete pořídit věci, které nejste schopni pokrýt z vlastních úspor, a nebo, Vás potkala nějaká nečekaná a velmi komplikovaná situace, na kterou Vaše úspory nestačí. Banky a nebankovní společnosti používají pro toto slovo svou definici. Tato definice zní takto: „Půjčky představují poskytnutí peněz na určité dohodnuté období a jsou zpravidla v průběhu tohoto období pravidelně spláceny v měsíčních splátkách.“ Správně vyhodnotit můžete i výhodnost finančního závazku.

Výhodnost si vyhodnotíte podle RPSN, neboli roční procentní sazby nákladů na poskytnutý finanční produkt. RPSN udává v procentech podíl z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami půjčky. V RPSN je zahrnutá i správa a ostatní výdaje, které souvisejí s čerpáním. Velice často se shledáte i s tím, že banky i nebankovní společnosti vyžadují i dodatečné poplatky.

Přehled věcí, za které žádají banky i nebankovní společnosti dodatečné poplatky

  • administrativní poplatky za uzavření smlouvy
  • za správu půjčky
  • za vedení účtu
  • za převody peněžních prostředků
  • za akontaci čili první navýšenou splátku
  • pojištění schopnosti splácet

Poskytovatelé spotřebitelských půjček v České republice mají ze zákona povinnost uvádět u své nabídky půjček RPSN. Jestliže poskytovatelé tuto povinnost nesplní, jsou tím pádem poskytnuté půjčky úročené diskontní sazbou České národní banky.