Máte problémy s dluhy, jste v situaci, kdy už nevíte co dřív platit, finance vám nedovolují platit vše a tak jste rozhodně v nesnázích, které však lze řešit. Určitě vaše psychická stránka dostává pořádně zabrat, ale nezoufejte a přečtěte si, jak se dá situace řešit.

Jak se zbavit dluhů? Jste-li v opravdu neřešitelné situaci a víte, že nemáte na to, abyste splatili dluhy, které bohužel máte, můžete na sebe nechat vyhlásit osobní bankrot. Což znamená, že po dobu 5ti let zaplatíte věřitelům minimálně 30% z jejich pohledávek. Osobní bankrot může vyhlásit soud. Toto je možné od ledna roku 2007.

Osobní bankrot není však pro každého. Můžete jej využít, pokud se vaše splátky zpozdí více jak o 30 dnů a vaše pohledávky jsou minimálně u dvou věřitelů. Nelze do toho počítat více úvěrů od jedné společnosti. Dále úvěr nesmí být krytý zástavou.

Pro osobní bankrot je důležité podat návrh na vlastní oddlužení u soudu. Je nutné, aby s tímto souhlasil manžel, či manželka. Jak postupovat? Návrh na oddlužení podejte na nejbližším krajském soudu, záleží na místě vašeho bydliště.

Do návrhu vypište důvod vašeho úpadku, jak jste se do dané situace dostali, vypište seznam věřitelů a dluhů. Návrh může podat pouze dlužník. Po doložení dokumentů jako je přehled příjmů, majetku, souhlas manžela, nebo manželky, soud posoudí, jste-li poctivý dlužník. Lze-li plán oddlužení uskutečnit, soud jej povolí.

Věřitelé se dohodnou, jakým způsobem zaplatíte svůj dluh. Mohou trvat na tom, že prodáte všechen svůj movitý majetek, nebo se dohodnou na splátkách v následujících 5-ti letech. Jejich rozhodnutí je pro vás rozhodující.

Pokud se rozhodnou věřitelé, že budete dluh splácet, budete po dobu 5-ti let odevzdávat věřitelům všechny své příjmy a to nad rámec životního minima. Soud vám přidělí insolvenčního správce, který dohlédne na to, abyste řádně platili.

Po 5-ti letech, kdy jste zaplatili minimálně 30% z vašeho dluhu, končí oddlužení a soud vám promine zbytek dluhu. Po uplynutí 5-ti let pak dobře zvažte, zdali si budete i nadále půjčovat peníze, nebo se raději uskromníte, či si cokoliv odřeknete.