PublicDomainPictures / Pixabay

Občas se stává, že nám nevyjdou finance na všechno, co právě nutně potřebuje, a tak nezbývá nic jiného, než si půjčit peníze od někoho jiného. Pokud jde o malý obnos, můžete poprosit rodinu či známe, ale pokud jde o větší částku, tak chodíte většinou do bank anebo jiných společností. Ať už navštívíte banku či jinou organizaci, vždy budete mít nějakou smlouvu, kde budou vypsány všechny podmínky a pokyny.

Jak smlouva vypadá?

Jde o dokument, který má jistá pravidla svého vzhledu a zejména informací, které musí obsahovat. Samozřejmě, že jako první by se měl na smlouvě vyjímat nadpis, kde je uvedeno, o co jde, v tomto případě název „Smlouva o půjčce.“ Dále jsou zde vypsány smluvní strany, čímž jsou myšlení lidé anebo člověk a společnost, mezi kterými dochází k půjčce. Mělo by zde být uvedeno celé jméno a adresa obou stran a hlavně, kdo je věřitel, tedy půjčující a kdo je dlužník. Pod tím je vypsán předmět smlouvy, což většinou bývá v odrážkách dle zákonů vypsaná částka, kterou si půjčujete, doba za kterou ji musíte splatit, také výše splátek a podobné důležité informace. Pak následují závěrečná ustanovení, kde potvrzujete, že se obě strany navzájem dohodly na daných podmínkách. Pak nesmí chybět den a místo, kde byla smlouva podepsána, podpis a je smlouva vyhotovena.

Na co bychom si měli dát pozor?

Základním pravidlem je, abyste si smlouvu o půjčce důkladně přečetli, zda jsou tam podmínky ustanoveny přesně tak, jak jste se na nich dohodli. Potom si dávejte pozor na malá písmenka, která bývají schválně schována tak, aby se špatně četla, protože často v nich bývá skryto něco, s čím byste neradi souhlasili, jako zvedání výše splátek a podobně. Také dbejte na to, aby smlouvu měly opravdu obě strany, zejména vy, abyste v případě nedorozumění mohli podat důkaz o vaši dohodě.

Kdo sestavuje smlouvu?

Smlouvu o půjčce může sestavit téměř každý. Stačí jen být způsobilý a dodržet veškeré podmínky, které smlouva musí obsahovat a můžete si jí sepsat doma sami. Někteří si jí sice nechávají ověřit nějakou úřední osobou, jako je právník, aby měli jistotu, ale není to zapotřebí. A vždy smlouvu vytváří ta strana, která vám poskytuje půjčku. Takže pokud si vyřídíte půjčku u nějaké banky, tak jí vytváří jimi pověřená osoba. Ale pokud vy půjčíte svému kamarádovi a chcete mít nějakou pojistku, tak jí můžete napsat i vy.

Lze od smlouvy odstoupit?

Většinou bývá poměrně těžké odstoupit od smlouvy o půjčce, takže to jde často přes právníky, ale nikdy to nejde jen tak, jen protože jste se například rozhodli, že už nechcete dále splácet. Musíte najít nějaký důvod, jako je porušení nějaké podmínky, která je smlouvě sepsána. Například, když je v smlouvě jasně dané, že měsíční splátka bude tisíc korun, bez výjimek a bez dodatků a pak po vás bude společnost chtít dva tisíce, tak se můžete odvolat.

Ke každé půjčce patří smlouva, aby se obě strany pojistily, že budou všechny podmínky splněny, ale musíte dávat pozor, aby smlouva odpovídala tomu, na čem jste byli dohodnuti.