By: fsecart

Kdo potřebuje peníze více, než mladí lidé, kteří studují, a studium jim nedovoluje vydělávat si peníze prací? Problém je v tom, že v případě, kdy si chcete půjčit peníze, je nutné uvést několik informací, které jsou podmínkami pro splnění půjčky. Jedna z těchto podmínek i doložení příjmu, které nepracující student nemůže uvést a právě proto jsou speciální studentské půjčky.

Jaké výhody jsou pro studenty, kteří si vyberou studentkou půjčku?

Studenti, kteří zažádají o studentskou půjčku, mají posouzení žádosti zdarma. Kromě toho je čeká zvýhodněná úroková sazba, protože tito lidé nemají dostatek financí na to, aby mohli platit celou výší úroků, a toto zvýhodnění úroků platí po celou dobu splatnosti úvěru, takže i potom, co daná osoba dostuduje, bude mít stále nižší úroky. Jediným problémem je, že tyto úvěru jsou poskytovány pouze se spoludlužnickým závazek m třetí osoby, což často bývají rodiče studenta, kteří většinou také splácejí celou půjčku. Ale v případě, že jde o studenta s kombinovaným neboli dálkovým studiem, lze studentskou půjčku poskytnout i bez závazku třetí osoby.

Jaké podmínky musím splňovat, abych půjčku studentskou dostal?

Jelikož má studentská půjčka mnoho výhod není nabízená úplně každému, proto existuje několik podmínek, které pro vytvoření této formy půjčky je nutné splňovat. Jedním z nich je to, že student musí být starší osmnácti let a pokud chcete půjčku vyřídit u seriózní české banky, tak také vyžadují trvalý pobyt v České republice. Kromě toho musíte být studentem denního studia a je jedno, zda jste na státní či soukromé škole. Samozřejmě, že ke studentské půjčce je nutné mít potvrzení o studiu.

Jakou částku si mohu vypůjčit?

Každý student potřebuje jinou částku. Ti, kteří jsou na státních školách, nemusejí platit školné, a proto výše jejich studentské půjčky bývá nižší, naopak ti kteří navštěvují soukromé školy, jsou povinní platit si školné, které je poněkud vysoké a tudy potřebují vyšší částku. Studentská půjčka je nastavena tak, že minimální částkou je třicet tisíc a maximální částka je tři sta tisíc. Je nutné myslet na to, že čím větší částku si půjčíte, tím déle budete půjčku splácet, takže abyste jste se kvůli studiu dlouhodobě nezadlužili, protože pak budete potřebovat peníze na byt, auto a mnoho dalších věcí.

Pokud jste student a potřebujete půjčku, tak je výhodnější využít studentskou půjčku, která má nižší parametry, aby byly vůči studentům shovívavější.