By: Tax Credits

Máte mnoho půjček nebo hypotéky a nevíte si s nimi rady? Především se držte svých splátkových kalendářů! Tato služba vám pomůže splatit všechny vše, co jste si půjčili. Vaše platby vám přehledně naplánuje a usnadní splácení.

Amortizační plán

Splátkový kalendář – neboli amortizační plán – je dokument, který vám naplánuje a přesně stanoví kdy a po jakých částkách budete své půjčky splácet. V tomto dokumentu je přesně určené datum platby, a stejně tak částka.

Pozor si dávejte na pozorné čtení detailů. Pokud platíte měsíční částku přes bankovní účet, datem splatnosti, které je zapsáno ve splátkovém kalendáři, se myslí datum připsání na účet věřitele, nikoliv odeslání z vašeho účtu.

A k čemu je vlastně tento plán dobrý? Obvykle bývá nedílnou součástí každé půjčky – úvěru i flexibilní hypotéky. Pokud se zavážete zaplatit smluvenou částku na splátky, je vám vystaven tento kalendář, díky kterému máte přehledně naplánovány všechny splátky.

Změna splátkového kalendáře

Splátkový kalendář lze po dohodě obou stran měnit. Je ale důležité, aby souhlasily obě zúčastněné strany, jinak toto možné není. Takový případ, kdy je možná změna splácení, může nastat, pokud byste se vy, jako dlužník, dostal do tíživé finanční situace nebo dočasných problémů se splácením. V tomto případě může věřitel splátky odložit nebo změnit jejich výšku.

Splátkový kalendář je závazný a jeho nedodržení bývá obvykle penalizováno.

Rozpočet domácnosti na kusu papíru

A pokud si nechcete půjčovat peníze? Zkuste si jen tak pro jistotu sestavit rodinný rozpočet . Sečtete veškeré měsíční výdaje – za elektřinu, televizi, plyn, jídlo apod. a všechny měsíční příjmy – nejenom hlavní příjem, ale i všechny peníze, které si přivyděláte mimo vaše hlavní zaměstnání. Následně částky srovnejte, a pokud jste stále v plusu, prozatím si půjčovat nemusíte. Udělat si takovýto hrubý domácí rozpočet je někdy opravdu dobré.