Category:

Smlouva o půjčce vzor

Potřebujete vzor smlouvy o půjčce? Tady je: Smlouva o půjčce podle § 657 a násl. Obč. zákoníku kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli 1. věřitel: Jméno, příjmení……………….. rodné číslo…………………..bytem………………………………………. Continue Reading

Posted On :