Firemní neboli korporátní dluhopisy jsou v oblasti investování velice často diskutovaným pojmem. Jejich popularita u investorů neustále stoupá, nicméně roste i počet firem, u kterých může být investice velice riziková. Existuje mnoho případů, kdy emitent dluhopis nesplatil. Při výběru firmy je proto třeba postupovat velmi obezřetně.

Proč firmy vydávají dluhopisy?

Korporátní dluhopisy lze chápat ve smyslu půjčky, kde investor stojí na straně věřitele a firmy na straně dlužníka neboli emitenta. Za půjčku pak nabízí investorovi vhodný úrok. Firmy vydávají dluhopisy z několika důvodů, je to pro ně většinou výhodnější než si půjčit od banky a také jim to umožňuje rychleji získat peníze pro svůj podnikatelský záměr.

Co u korporátních dluhopisů sledovat?

Ještě než se pustíte do samotného investování, tak byste měli předem zvážit, jaká firmě svěříte své peníze. Je dobré si zjistit o firmě co nejvíce informací. Svoji pozornost byste měli věnovat zejména emisním podmínkám dluhopisů a prospektu dluhopisů, kde najdete základní ekonomické ukazatele, platební schopnosti emitenta, možná rizika, výši emise dluhopisů apod. Vhodnou volbou jsou proto zejména společnosti, které vlastní prospekt dluhopisů, jež schvaluje ČNB.

Které investice lze řadit mezi nejbezpečnější?

Aby bylo riziko vaší investice co nejnižší, tak je třeba posoudit řadu faktorů. Obecně za bezpečné a nejvýhodnější investice lze považovat dluhopisy firmy, která má za sebou nějakou historii, dobré ekonomické výsledky a finance z dluhopisů jsou určené na již zaběhnutý a úspěšný projekt či záměr. Velice vhodnou volbou jsou firmy investující do nemovitostí. Investování do nemovitostí se řadí mezi velmi konzervativní investice, díky tomu lze považovat tyto dluhopisy za méně rizikové. Jednou z firem, která se zabývá výstavbou, rekonstrukcemi, nákupem, pronájmem a prodejem nemovitostí, je společnost Eupopa Investment Property. Aktuální úrok jejích korporátních dluhopisů je 7,5 % a 7,3 %.