Obliba fondů kvalifikovaných investorů v posledních několika letech roste. Důvodem je především snížení zákonné hranice potřebných finančních prostředků k investici a také zvyšující se ekonomická úroveň obyvatel. Kromě toho se jedná o vhodný způsob investice, jak si uložit volné finanční prostředky. A pro koho je fond vhodný?

Co je fond kvalifikovaných investorů?

Fond kvalifikovaných investorů je způsob investování, na něž se váží zákonné podmínky. Jedná se o typ fondu, který není určen ke shromažďování peněz od veřejnosti, ale pouze od kvalifikovaných investorů, kteří mají dostatek finančních prostředků a pokročilé znalosti v oblasti investování. Tudíž není dostupný úplně každému investorovi. Na rozdíl od podílových fondů pak nabízí širší investiční možnosti.

Jak lze investovat?

Fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny pro fyzické i právnické osoby, které musí splňovat základní podmínky. V podstatě jsou možné 3 varianty:

  • investovat minimálně 1 000 000 Kč a projít ověřením investičního dotazníku, který má za úkol prokázat, že má investor dostatečné znalosti a finanční zázemí
  • investovat do fondu minimálně 125 tisíc € (či český ekvivalent 3,2 milionu Kč) a čestně prohlásit, že rozumíte všem rizikům a máte dostatečné odborné znalosti
  • být profesionální investor (především finanční instituce – např. banka, pojišťovna,…)

Kam investovat?

Myslíte si, že investiční fond kvalifikovaných investorů je přesně něco pro vás? A hledáte zajímavý a bezpečný výnos? Mezi nejlepší investiční fondy se řadí například investiční fond mezinárodní společnosti Premiot Group. Tento investiční fond nabízí garantovaný výnos ve výši 6 % a podíl na ročním zisku fondu do výše 40 %. Oceníte také předmět investice, kterým je investování do reálných aktiv. Investiční projekty zahrnují nemovitosti z různých lokalit v rámci celé Evropské unie.