Přemýšlíte o tom, že byste po letech práce pro někoho jiného zkusili štěstí na vlastní pěst a vrhli se do podnikání? Pak vězte, že to přináší několik rizik, jež jsou spojená hlavně s financemi. Pozor by si na ně měli dát i ti z vás, kteří už nějakou dobu podnikají.

Na co je třeba si dát pozor?

V první řadě je vždy nutné důkladně promyslet firemní strategii. Špatně zvolené investice, přílišný počet zaměstnanců, ale také nedůsledná reklama – to jsou jedny z hlavních důvodů, proč se mnohé společnosti dostávají do finančních potíží. Rizika v podnikání existují ale i tehdy, provozujete-li svoji společnost dobře. Velkým nešvarem je totiž v tuzemsku špatná platební morálka obchodních partnerů a klientů. Projevuje se zejména v pozdním placení faktur, respektive v jejich neplacení.

Pojistěte si faktury, nepřijdete tak o své peníze

Každá faktura má stanovenou dobu splatnosti. Do patřičného termínu má váš obchodní partner povinnost dostát svým závazkům a zaslat peníze na účet, případně je předat v hotovosti. Jenže velké procento faktur bývá placeno až dlouhou dobu po splatnosti, někdy dokonce vůbec. Jak se tomuto riziku vyhnout?

Řešením je pojištění faktur. Touto problematikou se zabývá portál PojištěnáFaktura.cz. Zde se dozvíte, jaké máte možnosti. Pojištění faktury je velmi jednoduché a rychlé, přitom zároveň mimořádně praktické, neboť máte jistotu, že o své peníze nepřijdete.

Za pojištění zaplatíte částku zhruba ve výši 1 – 2% z hodnoty pojišťované faktury. V případě, že vás obchodní partner „vypeče“ a s placením bude příliš otálet, firma vám vyplatí peníze z vlastních zdrojů, a to až do výše 85% hodnoty faktury. Následně si už proplacení faktury vymůže sama. Nestane se vám tak, že byste nějakou fakturu měli zcela neproplacenou. Mnohdy tím ušetříte čas, námahu a hlavně peníze, kdy se může jednat třeba i o desítky tisíc korun.

Díky pojištěným fakturám se nedostanete do finančních problémů

Pojištění faktur má svůj smysl. Minimalizujete riziko, že byste se sami později dostali do platební neschopnosti, protože nebudete mít potřebné finanční prostředky na provoz společnosti.

Této možnosti dnes využívá poměrně značné procento podnikatelů. Přispívá to ke zlepšení celkové situace v českém podnikatelském prostředí.