Všechny osoby, které pečují o více než jedno nezaopatřené dítě zajisté potěší, že vláda přijala návrh ministryně Michaely Marksové pro zavedení rozdílných sazeb pojistného na sociální zabezpečení podle toho, o kolik zaměstnaný člověk nebo OSVČ aktuálně pečuje. Do nynějška bylo pojistné stejné pro každého, ke změně by mělo dojít již od července letošního roku.

Jaká je sazba pojistného a jaká bude

Do nynějška byla sazba pro všechny stejná, tedy 6,5 procentního bodu u zaměstnanců a 29,2 procenta u OSVČ. Nyní dochází u osob pečujících o více než jedno nezaopatřené dítě ke změně. Zaměstnanci nepečující o nezaopatřené dítě nebo pečující o jedno nezaopatřené dítě budou nadále patřit do sazby 6,5 procentního bodu. Ti, kdo pečují o dvě nezaopatřené děti budou mít sazbu sníženou o 1,5 procentních bodů, u tří dětí se dostáváme na sazbu sníženou o 4 procentní body a u čtyřech dětí a více budou mít zaměstnanci sníženou sazbu o 6,5 procentního bodu, tedy nulovou sazbu, což znamená, že pojistné nebudou vůbec hradit. Nárok na slevu budou zaměstnanci uplatňovat u svých zaměstnavatelů, ti, jež pracují jako OSVČ pak u okresní správy sociálního zabezpečení.

Co se týče zaměstnavatelů, ti budou nadále odvádět pojistné odpovídající 25 % z vyměřovacího základu. Změna znamená, že do státního rozpočtu o cca 3,8 mld. korun ročně.

Stát chce tímto krokem podpořit rodiny starající se o více než jedno dítě, podpořit zvýšení počtu dětí v rodině, ty pak v budoucnu budou plátci daní a pojistného.

Bližší informace získáte buď na webových stránkám okresní správy sociálního zabezpečení, nebo u vašeho zaměstnavatele.