Finanční potíže má stále větší procento našeho obyvatelstva. Mnohdy je důvodem nezodpovědnost, kdy si lidé vezmou více úvěrů najednou s tím, že je budou moci splácet, ale až se dostanou do situace, kdy mají bankovním i nebankovním institucím odeslat 10 – 15 tisíc korun (mnohdy i více s hypotékou), dostávají se do svízelné situace. Problém se splácením vzniká i když jsme dlouhodobě nemocní, nebo přijdeme o zaměstnání a nedaří se nám najít nové. Proto bychom měli mít správně dle rad finančních odborníků našetřeno alespoň tolik peněz, abychom zvládli vyžít a uhradit všechny své závazky na 6 měsíců.

Tuto rezervu má ale jen poměrně málo lidí, proto se snadno dostaneme do finanční tísně. Nejlepším řešením je požádat o pomoc rodinu, přátele, někoho, kdo nám půjčí bez úroků. Pokud vám takto peníze někdo půjčí, nezklamte jeho důvěru, příště by se mohl bát, když peníze nevrátíte včas a již by vám nepůjčil.

Dalším řešením, které využívá stále víc lidí, jsou oddlužovací společnosti. Mohou to být jak fyzické, tak právnické osoby. Při výběru takové společnosti buďte opatrní, často naslibují „vytržení z dluhu“, ale než pomoc přijde, dlužníkům vznikne u bank a nebankovních společností spousta dalších upomínek a sankcí.

Oddlužovací společnosti

Některé oddlužovací společnosti chtějí jednorázový poplatek za vyřízení všech formalit, často je možné uhradit jej najednou, nebo na 2x. Než s nimi smlouvu podepíšete, chtějte písemně vědět, jak vysoký poplatek za vyřízení bude a především, kolik z vámi jim zaslané měsíční částky, budou posílat do které společnosti, kde dlužíte. Není výjimkou, že dochází k tomu, že dlužník pošle oddlužovací společnosti např. 5 000 Kč, ale ona ji má několik měsíců u sebe a do žádné společnosti, kde máte dluh, nic nepošle. Z 5 000 Kč si vezme nějakou část ona sama a až pak odesílá nějaké částky tam, kde dlužíte.

Částky, které však odesílá vašim věřitelům, jsou tak malé, že sice snižují váš dluh, ale nevyhnete se narůstání o zmiňované sankce. Přitom by bylo mnohem rozumnějším řešením, kdybyste „prostředníka“ v podobě oddlužovací společnosti úplně vynechali a to, co jim musíte uhradit za vyřízení a následně měsíčně část z vámi jim zasílané částky, byste zaslali právě věřitelům.

Při sepisování smlouvy se tedy informujte na tyto věci:

  • Částka za uzavření smlouvy, že vám oddlužení vypracují
  • Částka, kterou si budou měsíčně brát z vámi zaslaných peněz
  • Částky, které budou odesílat vašim věřitelům a ke kterému dni je budou odesílat
  • Co by znamenalo, kdybyste chtěli za pár měsíců dluh doplatit sami (vyhrajete peníze, budete dědit, seženete dobře placenou práci…), je-li to vůbec možné a kolik vás předčasné ukončení smlouvy bude stát

Poté, co vám oddlužovací společnost sdělí, jak vysoké částky bude vašim věřitelům odesílat a od kdy jim je začne posílat, informujte se u věřitelů sami, zda je toto řešení pro ně dostačující natolik, aby vám nevznikaly sankce.

Mnohdy je lepším řešením to, že budete s věřiteli v kontaktu, sdělíte jim svoji situaci, doložíte jim doklady o výši příjmů a výdajů, požádáte o sloučení úvěrů v jeden, což vám ušetří na úrocích i případných sankcích. Jestliže víte, že za pár měsíců opět nastoupíte do zaměstnání, navrhněte jim také to, aby vám povolili „splátkové prázdniny“, které bývají většinou na 2 měsíce. Většina společností je ale poskytuje jen tehdy, pokud jste se do fin. nouze dostali nedávno a předtím jste byli řádným klientem, který splácel. Vždy záleží na dané společnosti, jak moc vám bude ochotná vyjít vstříc.