Jedno špatné rozhodnutí může změnit váš život. To platí v mnoha případech lidské činnosti, ale v oblasti financí to platí dvojnásob. Nevinná malá půjčka může přerůst přes hlavu každému a následně může dojít až k exekuci. Smutné, ale pravdivé. Čím dál více lidí je zatíženo dluhy a následně i exekucemi. Lidé zkrátka stále nejsou zvyklí nést zodpovědnost za své činy.

Následná návštěva exekutora může kde koho překvapit. Kdo to nezná na vlastní kůži, ten o takových příbězích slyšel aspoň v médiích. Každopádně není o co stát. Vymáhání dluhů sice podléhá platným zákonům České republiky, ale přesto může v některých případech dojít k pochybení. To může ještě více znepříjemnit situaci lidem, kteří se právě topí v dluzích, a na řadu přijde exekuce.

Svou roli v těchto případech hraje také nepřipravenost lidí brát na sebe závazky a následně je plnit. Tím by se v mnoha případech exekuci vyhnuli.

Ale obraťme list. Jakou podobu může mít pochybení exekutorů? Může například dojít k zahájení exekučního řízení, i když už byl dluh zaplacen. Dalším případem takového pochybení může být zabavení věcí dlužníka, u kterých je to dle zákona nepřípustné. Může také dojít k nevhodnémuzpůsobu provedení exekuce. Příkladů je ještě více, ale tím bychom vás zbytečně zatěžovali. Zkrátka i exekutor je pouze člověk, takže i on může chybovat. Pokud máte dojem, že se tak stalo právě u vás, neváhejte a navštivte naší advokátní kancelář, kde vám rádi pomůžeme. Buď radou, nebo činy.

Každá situace má své řešení

Pokud je proti člověku zahájeno exekuční řízení, nemusí být vše tak černé, jak na první pohled vypadá. Když se obrátíte na advokátní kancelář, může vás plně zastupovat v pozici povinného subjektu v exekučním řízení, a tím vám ušetřit spoustu starostí. Mnoho exekucí je navíc nařízeno neoprávněně. Proto je lepší se nechat zastupovat advokátní kanceláří, která podnikne potřebné kroky. Advokátní kancelář prostuduje veškeré podklady související s e zahájeným exekučním řízením, podle kterých sestaví nejúčinnější strategii.

tl-ak.cz_Obrana proti exekucím

A čeho můžete společnými silami s advokátní kanceláří dosáhnout? Může dojít k úplnému či alespoň částečnému zastavení exekuce. Dále můžete dosáhnout zrušení exekučního příkazu, odkladu exekuce, uzavření splátkového kalendáře nebo například vyškrtnutí věcí ze soupisu movitých věcí.

Co nelze zabavit při mobiliární exekuci?

Exekuce jsou opředené různými mýty. Často se říká, že exekutor může sebrat úplně vše a lidem zůstanou pouze oči pro pláč. To však není úplně pravda. Jsou věci, které ze zákona není možné zabavit.

Jedná se například o věci, které jsou pro dlužníka nezbytně nutné k uspokojování hmotných potřeb svých i své rodiny. Stejně tak není možné zabavit věci, které slouží k plnění pracovních úkolů. Také nelze zabavit věci, jejichž prodej by byl v rozporu morálními pravidly. Využití těchto zákonných ustanovení, může to znamenat například to, že pokud v rodině dlužníka žije dítě, které je školou povinné, může být účinné zabráněno zabavení počítače, který toto dítě potřebuje při plnění úkolů do školy.

Věci, u nichž je zabavení při exekuci vyloučeno vždy

Tím však výčet nekončí. Exekutoři nemohou dlužníka oškubat do naha. Tedy jinými slovy. Nemají právo zabavit oblečení. Ať už se jedná o jakoukoliv část oděvu včetně obuvi.

Není možné zabavit ani základní vybavení domácnosti. Konkrétně se jedná například o lůžko, židle, stůl, kuchyňskou linku, kuchyňské nádobí, ledničku, sporák, vařič, pračku, vytápěcí těleso, palivo, přikrývku a ložní prádlo. Nesmí se však jednat o věci luxusní. Tedy takové věci, které přesahují obvyklou hodnotu standardního vybavení domácnosti.

Nelze zabavit ani studijní a náboženskou literaturu. Stejně tak školní potřeby a dětské hračky.

Pokud máte dojem, že by seznam už měl být u konce, tak se mýlíte. Mezi věci, které není možné zabavit při exekuci, patří i snubní prsten, písemnosti osobní povahy,obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy.

Přes některé věci vlak nejede

Není možné zabavit ani zdravotnické a jiné věci, které dlužník nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci, nebo tělesnému hendikepu.

U tohoto bodu se možná leckdo bude divit, ale není možné zabavit ani hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce určené podle zvláštního právního předpisu. Dokonce i při zablokování běžného účtu dlužníka v bance by mu tato měla na jeho žádost vyplatit částku ve výši tohoto dvojnásobku životního minima.

Stejně tak se exekuci vyhne váš mazlíček, který slouží člověku jako jeho společník. Jedná se totiž o zvíře, které není chované za účelem hospodářského efektu.

exekuce jsou vyloučeny i věci, které dlužník (povinný) nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti.

Nechte starosti spojené s exekucí na advokátní kanceláři

Advokátní kancelář Tomáš Láznička TL-AK má bohaté zkušenosti, které mohou pomoci v řešení vašeho zdánlivě neřešitelného problému. Naše advokátní kancelář nabízí celou škálu služeb. Jedná se například o správu a vymáhání pohledávek. Nabízíme také právní služby v oblasti exekučního řízení a insolvenčního práva, a to jak z pozice věřitele, tak i dlužníka.

Máte pohledávku, ale nechcete ztrácet čas s jejím složitým vymáháním? Svěřte ji naší advokátní kanceláři. My si budeme vědět rady. Zprostředkováváme veškeré služby, které jsou nutné pro úspěšné vymožení pohledávek. Podáme za vás exekuční návrh, provedeme veškeré nutné kroky a budeme vás zastupovat i v exekučním řízení.

Naše advokátní kancelář má v tomto procesu velice vysoké procento úspěšnosti, což není náhoda. Pracujeme efektivně a spolehlivě. Spolupracujeme s vybranými exekutorskými úřady, díky kterým se nám daří zajistit rychlé a účinné vymožení uložené povinnosti na náklady dlužníka.

Jak již bylo řečeno, tak naše advokátní kancelář zastupuje také dlužníky. Ať už to je kvůli kontrole zákonnosti nařízeného exekučního řízení a samotnému způsobu jeho provádění, ale také pomáháme při sjednávání splátkových kalendářů s věřiteli. Snažíme se vybalancovat splátkový kalendář tak, aby došlo k řádnému plnění povinností dlužníka, ale aby to pro něho nebylo likvidační.

Advokátní kancelář Tomáš LázničkaTL-AK

Advokátní kancelář byla založena již v roce 1996 bývalým soudcem při Městském soudu v Praze Mgr. Tomášem Lázničkou, advokátem.

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní služby a poradenství po celém území České republiky, ale své sídlo má v Praze. Konkrétně v těsné blízkosti centra, což je velkou výhodou. Do kanceláře se dostanete za pouhé 2 minuty ze stanice metra Anděl, případně také ze stejnojmenných autobusových a tramvajových zastávek. Pokud dáváte přednost cestování osobním vozem, můžete využít bezplatného parkování v přilehlých ulicích, nebo zaparkovat v podzemních garážích OC Nový Smíchov, kde je možné parkovat 3 hodiny zdarma.

Když už jsme u parkování zdarma, tak musíme zmínit, že poskytujeme právní služby za velice příznivé ceny. Je logické, že úplně zdarma být nemohou, ale snažíme se, co nejméně zatížit kapsu našich klientů. O veškerých nákladech informujeme klienta, který musí tyto náklady osobně schválit.

Mezi klienty naší advokátní kanceláře patří zavedené obchodní korporace, začínající podnikatelé, ale i veškeré fyzické osoby, které řeší běžné životní záležitosti. Advokátní kancelář se věnuje téměř všem oblastem práva, takže dokážeme pomoci téměř všem subjektům. Právní služby a poradenství poskytujeme pro své klienty po celém území České republiky.

Abychom mohli nabízet právní služby nejvyšší kvality, spolupracujeme v rámci své praxe s mnoha externími specialisty a dalšími subjekty působícími v právní problematice. Pod tím si můžete představit například soudní znalce, daňové poradce, překladatele, notáře, soudní exekutory a jiné. Známe toho hodně a máme hodně zkušeností, ale nebojíme se přiznat, že s některými složitějšími a objemnějšími případy potřebujeme pomoct. Spolupracujeme proto i s dalšími advokátními kancelářemi.

Mohlo by Vás zajímat: Řešíte nárok na odškodnění? Pomůžeme Vám!