Půjčka se definuje v bankovním i nebankovním sektoru stejně. Představuje transakci, která probíhá mezi věřitelem a dlužníkem. Věřitel má dostatek finančních prostředků, které nabídne případným dlužníkům. Po vzájemné dohodě obdrží dlužník od věřitele množství finančních prostředků. Finanční prostředky jsou takzvanou jistinou.

By: Tess Watson

Dlužník je povinen věřiteli tyto finanční prostředky splatit do určitého, předem dohodnutého data. Obvykle musí dlužník věřiteli kromě půjčených peněz vrátit i něco navíc. Jedná se především o úrok a různé poplatky, které motivují věřitele, aby své peníze půjčily. Splátka celkové sumy je splácena pravidelně každý měsíc, v podobě měsíčních splátek, ovšem mohou se domluvit i jiné způsoby splácení.

RPSN

Produkt je obvykle poskytován za poplatek. Tento poplatek se označuje slovem úrok. Úroková sazba nemusí být vždy pro dlužníka průhledná. V České republice, proto od roku 2002 platí povinnost, kdy věřitelé musí u svých půjček uvádět RPSN. Díky uvedenému RPSN může dlužník lépe posoudit výhodnost jednotlivých půjček.

Jak si nejlépe zvolit z pestré nabídky?

Když se nacházíte v situaci, že nemáte dostatek peněz, přichází na řadu žádost o finanční výpomoc. Finančních institucí, které se zabývají, poskytováním uvedeného produktu, je velké množství. Než však některou z nich navštívíte, je dobré si ujasnit Vaší situaci.

Úplně předně je důležité stanovit si Vaše finanční možnosti. Pokud se jedná jen o nenadálý výdaj, o kterém víme, že jej dokážeme během krátkého časového období vyrovnat, je vhodné zkusit se nejdříve zeptat ve svém okolí, zda by Vám nějaký movitější známy nemohl na čas finance půjčit.

Pokud nikoho takového ve svém okolí nemáte, musíte si zajistit finance od bankovní či nebankovní společnosti. Výhodou takto zajištěných peněz je, že jste pouze zavázání ke splácení peněz v dohodnutém termínu.

Pokud jste se rozhodli vzít si finanční pomoc od některé z bankovních institucí, nezbývá Vám nic jiného, než začít hledat tu instituci, která by pro Vás byla nejlepší. Mezi jednotlivé kroky pro rozhodnutí půjčky musíme znát

RPSN, ale i další faktory, které je dobré znát. Je dobré zajímat se i o skryté poplatky a sankce za předčasné splácení či nemožnost uhradit jednotlivou splátku.

Druhy půjček

  • Zbožové půjčky – poskytované a splácené ve zboží
  • Obchodní půjčky – poskytnuty ve zboží, ale spláceny v penězích
  • Finanční půjčky – reálné poskytnutí finančních prostředků v běžné i v bezhotovostní formě