geralt / Pixabay

Může se stát, že nám nevyjde rozpočet a nezbývá nic jiného, než si půjčit peníze. Navíc je čas před Vánoci, kdy lidé potřebují peníze nejvíce, aby mohli udělat radost všem jejich příbuzným a blízkým. Ale jak půjčku vyřídit?

Potřebuji k půjčce občanský průkaz?

Pokud si chcete vyřídit půjčku, ať už jde o půjčku na dům, spotřebiče anebo právě na vánoční dárky, tak vždy u sebe budete muset mít průkaz totožnosti. Tímto průkazem je občanský průkaz anebo, když se třeba stane nepříjemnost, že občanský průkaz ztratíte anebo se něco stane, tak můžete také předložit cestovní pas, kde se nacházejí všechny potřebné informace.

Jak půjčka probíhá?

Nejprve řeknete, jaký typ půjčky byste potřebovali a také výši částky, která je pro vás nezbytně nutná. Po konzultaci s danou osobou vás poprosí o průkaz totožnosti, díky kterému ověří, zda vám může či nemůže být půjčka poskytnuta. Pokud vám banka půjčku zamítne, tak můžete vyzkoušet různé nebankovní společnosti, ale zde se mnoho rizikových situací, které se vás mohou dotknout. A když vám banka půjčku svolí, tak s vámi vyplní pár formulářů a pak se to dále posílá k vyšším orgánům banky, které ještě prozkoumávají registr dlužníků a spoustu jiných důležitých informací a až po té dostanete vyrozumění o půjčce.

Může občanský průkaz někdo zneužít?

V bance: Pokud nahlásíte ztrátu vašeho průkazu totožnosti a někdo si zajde na něj vyřídit půjčku, tak mu to nevyjde. Protože velké banky jsou na tyto situace připraveny, většinou mají kontakty s příslušnou organizací, tak hned jak zadají občanský průkaz, tak jim vyjede, že jde o zablokovaný doklad a podobně.

V nebankovních společnostech: Jelikož se jedná a malé společnosti, které většinou těží ze zoufalství lidí, kterým banka půjčky zamítne, tak velké bezpečí čekat nemůžete. K těmto společnostem se často ani informace o odcizení průkazu totožnosti nedostaví či jí dostanou pozdě, takže se někdy může stát, že se nedopatřením stane nějaký omyl.

Výjimečná situace: Bohužel může nastat i výjimečná situace, kdy bude váš průkaz totožnosti zneužit i v případě banky, jako je situace, kdy ztratíte peněženku i se všemi doklady a hned si toho nevšimnete. A než jí stihnete nahlásit, tak toho někdo zneužije, protože pokud nejsou velké odlišnosti ve fotografii či v podpisu, tak to nikdo nepozná. Avšak tyto případy se stávají zřídkakdy, takže se nemusíte tolik obávat.

Půjčka na občanský průkaz je dobrá věc, aby si nikdo nemohl půjčovat peníze na kohokoliv, kdo ho napadne, ale bohužel i dnes se to dá zneužít, proto si na své doklady dávejte pořádný pozor.