Bohužel, s poskytování dluhů jsou úzce spojeny splátky a v případě neschopnosti jejich splácení nejednou přichází na řadu exekuce.

Ať už jste v jakémkoli vztahu k pohledávce, u které hrozí nebo nastala exekuce, je dobré s exekutorem komunikovat např. s využitím online poradny.

Komu exekutorský úřad pomáhá a kdo se na něj má obracet

  • Obrátit se na něj můžete, když máte pohledávky a potřebujete pomoct s jejich vymáháním.
  • Další, koho se exekuce týká, jsou účastnící exekučního řízení.
  • Dlužníci, jejichž pohledávka je u exekutora by měli také komunikovat, mohou tak ušetřit další finance.
  • Zájemci, kteří hledají nemovitost k prodeji, nebo jiné movité věci. Mohou se totiž podívat na aktuální dražby. Podívejte se na nabídku na tento odkaz.

Svěřte své pohledávky do rukou zkušeného exekutora

Než si vyberete exekuční úřad, který bude vaše pohledávky vymáhat, podívejte se na délku jeho činnosti, úspěšné exekuce, případně jiné reference. To jsou jedny z nejlepších a směrodatných informací.

Kupříkladu soudní exekutor JUDr. Kamil Líška má exekuční praxi 15 let. Po vystudování Právnické fakulty UK v Bratislavě působil jako právní asistent exekutora, později jako exekutorský koncipient. Dnes zastává post soudního exekutora.

Úřad, který zastupuje, vznikl už v roce 2008. Za tu dobu došlo ke spravování přes 26 300 spisů. Tvoří ho tým téměř 40 osob, které zajišťují nejen administrativní chod ale i výjezdy do terénu za dlužníky v Bratislavě i jinde na Slovensku.

I české firmy a fyzické osoby se mohou obrátit na slovenského exekutora

Pokud je nemovitá nebo movitá věc, na niž se váže exekuce na území Slovenské republiky, můžete se na něj s důvěrou obrátit. Dlužníkem nemusí být občan Slovenska, nebo společnost, která vznikla podle slovenského práva. Může jím být kdokoli, jehož postihnutelný majetek se nachází na území Slovenské republiky.