Než začnete vůbec uvažovat o osobním bankrotu, zvažte, zda jste ochotni podrobit se v následujících pěti letech tvrdému režimu splácení, kdy vám bude ze všech příjmů zůstávat k dispozici pouze existenční minimum. Veškeré další prostředky budete povinni odvést věřitelům k úhradě svých dluhů.

Máte nárok na osobní bankrot?

Pro začátek by vám mohla pomoci naše služba s názvem osobní bankrot kalkulačka, díky které si můžete přepočítat, zda vůbec máte k možnému oddlužení dostatečně vysoké příjmy. Kromě existenčního minima pro vás a osoby na vás závislé, musíte přednostně plnit rovněž všechny soudem stanovené vyživovací povinnosti a hradit měsíční poplatek insolvenčnímu správci. Teprve zbývající částku je možno použít k úhradě dluhu. V neposlední řadě musíte být během pěti let schopni splatit minimálně 30% stávající dlužné částky, což je zákonné minimum.

Díky nepozornosti můžete přijít o část dluhů

Návrh je nutno podat na oficiálním formuláři místně příslušnému Krajskému soudu, který žadateli jako první krok přidělí insolvenčního správce. Ten má za úkol shromáždit podklady věřitelů, kteří ke dni zahájení řízení vyčíslí své pohledávky vůči vám. Poté soud rozhodne, zda je tzv. oddlužení fyzická osoba možné. Je záležitostí dlužníka dokázat soudu, že svým závazkům není schopen za současné situace dostát. Pokud se ale věřitel soudu se svou pohledávkou nepřihlásí, není tato zahrnuta do splátkového kalendáře a po jeho splnění soud dlužníka od tohoto dluhu zcela osvobodí. Při pouhé nepozornosti některého z věřitelů se tak může váš celkový dluh výrazně snížit.

Další výhody osobního bankrotu

Největší výhodou osobního bankrotu je však jednoznačně skutečnost, že věřiteli vyčíslené částky se již dále nenavyšují. Po doplacení celé částky, či uplynutí pěti let, během kterých jste uhradili oněch minimálních 30%, požádáte soud o osvobození od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Pokud jste řádně splnili všechny povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, vaše martyrium tímto končí. Ale pozor – osobní bankrot může každý vyhlásit jen jednou za život!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *