Peníze slovník

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr, jak již název napovídá je půjčka nebo úvěr pro jednotlivce, určený na nepodnikatelské účely. Většinou se jedná o půjčku na nákup zboží (automobilu, vybavení domácnosti, dovolené).

Pokud je spotřebitelský úvěr nižší, řádově desítky tisíc Kč, nemusí být zajištěný ručením a jedná se o spotřebitelský úvěr bez ručení. Takové spotřebitelské úvěry mají ale zpravidla vyšší RPSN (vyšší riziko pro věřitele)

Pro vyšší spotřebitelské úvěry (nákup vozu) je již často zajištění ručením jedinou možností. Hranice je kolem 500.000,- Kč. Ručit za spotřebitelský úvěr lze movitou věcí, častěji nemovitostí a nebo se zaručí jiná osoba.

Opět záleží na možnostech žadatele, ale zajistit spotřebitelský úvěr může buď banka, jiná finanční instituce nebo potom specializovaná úvěrová společnost. Na spotřebitelský úvěr se vždy váže úrok, jehož výše je většinou mezi 8,5 a 15,9 % ročně.

Spotřebitelský úvěr se splácí v měsíčních splátkách dle dohody. Počet splátek je také dohodnut předem a záleží na možnostech žadatele a podmínkách, které nabízí úvěrová společnost.

Smlouva o spotřebitelském úvěru

Všechny okolnosti úvěru jsou zakotveny ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, která musí být (v českém prostředí) podle zákona 321/2001 Sb., písemná. Ve smlouvě musí být výslovně stanoveny:

  • strany smlouvy (příjemce půjčky musí být starší 18 let)
  • výše půjčeného finančního obnosu
  • účel půjčky (na co konkrétně je půjčka určena, jiné typy úvěrů a půjček toto nevyžadují)
  • výše úroku a RPSN
  • datum první splátky
  • výše a perioda dalších splátek nebo i celý splátkový kalendář
  • podmínky předčasnéhosplacení
  • řešení neplnění smlouvy (smluvní pokuty, osud věci, která byla na úvěr pořízena)
  • a další případné náležitosti

I za uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěrů může být poskytovatelem úvěru požadován poplatek (většinou obvykle kolem 1 % z půjčované částky).

[hana-code-insert name='sklik250' /]