Peníze slovník

Peníze slovníkLichva

Lichva nebo také úžera pochází nejspíše z latinského „usuria“. Znamená závazek nepřiměřený k zisku závazkem získaným. Nejčastěji se jedná o oblast půjček, kde tyto dosahují extrémních úroků, např. i 100 % za každý den.

Podle českého zákona je lichva trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede. (viz trestní zákoník)

Lichva v minulosti

Pojem lichva znamenal v minulosti trochu něco jiného, protože se títmo pojmem nazývala jakákoliv půjčka s finanční odměnou. Nezáleželo tedy na úroku a pokud jste poskytli půjčku za úplatu, byla to lichva. Střídala se období, kdy lichvu měli zakázanu Židé, potom křesťané (dokonce to byl jeden z největších hříchů). Pro zajímavost doplníme, že v 16. století se úroky pohybovaly kolem 10-35%.

[hana-code-insert name='sklik468x80' /]

Lichva dnes

V současnosti je lichva problémem hlavně těch, kteří neumí odhadnout následky půjček s vysokými úroky. V Česku je známa zejména lichva mezi Romy, která je v mnohých případech příčinou bídy, ze které se dlužníci bez vnějšího zásahu nemohou již nikdy dostat.

Novodobá lichvářka obvykle nevypadá jako Alena Ivanovna, odpudivá stařena z Dostojevského Zločinu a trestu. Může mít tvář mladé přívětivé ženy vystupující v televizní reklamě coby dobrosrdečná rodinná přítelkyně, která vám peníze osobně přinese až domů. Někteří věřitelé půjčují bez záruk sociálně slabým lidem, kteří v řadě případů nejsou schopni dluh během svého života splatit. Věřitel následně získává nárok na hrazení dluhů ze sociálních dávek. Původní dluh včetně neustále rostoucího penále sice není nikdy splacen, současná hodnota (present value) dlouhodobě strhávaných srážek však převýší původní půjčku.

V roce 2009 proběhl v ČR pokus ustanovit maximální možnost hranici, přes kterou se úrok nesmí dostat, ale tento návrh nebyl nikdy přijat.

Naše stanovisko

Zde jsme dle našeho názoru radikální a nekompromisní, ale pojem lichva bychom v současném pojetí zakázali. Každý svého štěstí strůjcem a pokud nevíte co děláte, nedělejte to. Nepodepisujte. Dnešní svět je spíše na straně dlužníků, kteří si půjčí na zcela nesmyslné věci, jako dovolená, plazmová či LCD televize apod. a potom věřitele žalují za neúměrně vysoké úroky. Pokud žadatel o půjčku není mentálně zaostalý a nesvéprávný, tak bychom mu smlouvu žalovat ani neumožnili a ať platí, dobře věděl, do čeho jde. Naopak se může jednat o podvod z jeho strany, kdy již předem věděl, že splácet půjčku nebude a uvedl tak záměrně věřitele v omyl.

[hana-code-insert name='sklik250' /]

3 thoughts on “Lichva a lichvářský úrok”

  1. To se řekne, nepodepisujte, ale co třeba kontokorent? Tam si banka určuje úroky sama a průběžně je mění. V tuto chvíli je například úrok z kontokorentu ve výši 18,9% Není to už lichva? To znamená půjčka, zaměřená tak, aby se nedala splatit a aby dlužník byl plně v rukou věřitele? A mimochodem, člověk si nepůjčuje jenom na luxusní zboží. Musí si půjčit například na nedpolatek za plyn, na školní pomůcky pro děti, na rozbitý domácí spotřebič… A když si nemůže půjčit za solidní úrok, nikdy svou půjčku nesplatí. Když mají státy úrok do 3%, proč lidé musí mít 19? (A úrok z vkladu je do 2% a ještě je prezentován jako „vysoký“. Kde to jsme? Myslím, že každý úrok nad 3% by měl být považován za lichvářský a trestán!!

    1. Je to jeden z možných pohledů. Pokud by ale padl zákon = maximum bude 3% úrok, tak všechny společnosti které půjčují odejdou za hranice a u nás dojde rychle ke krizi. Mladí si nebudou moci půjčit na byt, nikdo si tak bydlení kupovat nebude. Až vám přijde nedoplatek za plyn, tak ty peníze neseženete atd. Všechno se zastaví!

      1. Ano, to se dá pochopit, ale zastaví se taky banky (mluvme o bankách, protože „společnosti“ dělají jen to, co jim banky dovolí). A navíc za to budou zodpovědné (ten strach je součástí jejich taktiky), takže budou následovat další sankce a větší dohled. Myslíte si, že banky půjdou půjčovat jinam? Třeba do Řecka? Nebo na Island? A nejsem tak naivní, abych si myslel, že je možno omezit úroky jen v jedné zemičce. Ale v rámci EU už by to mohlo být zajímavé.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *