Dostali jste se do nesnází a nedaří se vám vaše obchodně – právní spory vyřešit? V tom případě se můžete obrátit na Obchodní soud. Jestli neznáte pojem Obchodní soud, jde o stálý rozhodčí soud, neodborně řečeno soukromý soud, který řeší problémy s průtahy v jednání a s nemožností vymoci právo.

Rozhodnete-li se pro využití tohoto soudu, bude to pro vás mít následující výhody:

  • Právoplatný rozsudek Obchodního soudu je řádným podkladem pro exekuci, má totiž stejnou právní sílu, jako rozsudek všeobecného soudu.
  • Obchodní soud má jednostupňové řízení, tzn., že je bez možnosti odvolání se.
  • Obchodní soud rozhode ve lhůtě maximálně dvou měsíců.
  • Pokud si dlužník nevyzvedává poštovní zásilky, je ustanoven opatrovník z řad rozhodců a soud dál probíhá bez nutnosti přerušování.
  • Soudní poplatek je ve výši 4-2% z hodnoty věci a je tím pádem nižší, než poplatek hrazen u všeobecného soudu.

K tomu, aby mohl spor rozhodnout Obchodní soud, je nutné splnit pouze dvě důležité podmínky:

  • Ve věci musí jít o obchodně – právní spor neboli spor z obchodního styku.
  • Nutná je písemná smlouva mezi Vámi a dlužníkem – dohoda smluvních stran, ve které je uvedena rozhodčí doložka s konkrétním zněním textu.

Navštívíte-li internetové stránky www.obchodnysud.sk, najdete zde jednací pořádek, status, přehledný sazebník, seznam rozhodčích obchodního soudu, ale také kontakty a možnost registrovat se. Pokud využijete možnost zaregistrovat se, získáte spoustu výhod, jako je např. přístup k vzorům smluv a také vaši osobní stránku, na níž budete moct sledovat své stání. Postačí vyplnit krátký a jednoduchý registrační formulář.

Obraťte se na ObchodnýSúd.sk a vyřešte vaše potíže během pár měsíců, levněji než u klasického soudu a buďte stále v obraze díky registraci a přihlášení se na vaši osobní stránku.